Dichter bij de zaak

NIEUW! De Rijdende Dichter! (Klik hier)

Wat het is:

Dichter bij de zaak heeft als specialiteit het zichtbaar maken en verwoorden van processen. Dat kan overal zijn. Bedrijfsprocessen, vergaderprocessen, congressen, (informele) bijeenkomsten, afdelingen, teams…
Een mooie manier om patronen, gewoontes of culturen zichtbaar te maken.

Wat de dichter zegt:

Ik kijk, luister, voel en beleef
Ik verdicht wat ik ervaar
In niet meer dan noodzakelijke woorden

Wat zijn opdrachtgever zegt:

“Wat een krachtige materie is dit!”
“Deze dichter geeft precies weer waar het bij ons om draait.”
“Hij geeft mijn mensen ‘right in the face’ terug hoe zij handelen, denken en bewegen.”
“Hij brengt het publiek werkelijk dichter bij de zaak.”

Hoe het werkt:
De congresdichter of de bedrijfsdichter woont een bijeenkomst bij of loopt een tijdje mee op je afdeling of je bedrijf.
Hij verwoordt en verdicht zijn observaties en ervaringen op schrift.
Na afloop draagt hij zijn werk op geheel eigen wijze voor.
Rakende feedback en waarde-toevoegende bespiegelingen, behapbaar en aanvaardbaar. Want verpakt in een poëtisch jasje.

“Juist omdat de dichter een buitenstaander is kan hij binnenkomen.”

Nieuw: De rijdende dichter. Een persoonlijke noot op ieder event.